Danh sách sinh viên ĐH ngành Quản trị kinh doanh du lịch và Việt Nam học Khóa 11, Khóa 10 đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp

Căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2019-2020 của trường đại học Công nghiệp Hà Nội,

Căn cứ quyết đinh số 123/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 2 năm 2019 ban hành quy định thực hiện đồ án, khóa luận cho sinh viên trình độ ĐH của ĐHCNHN,

Khoa Du lịch thông báo danh sách sinh viên ĐH ngành Quản trị kinh doanh du lịch và Việt Nam học Khóa 11, Khóa 10 đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Danh sách sinh viên ĐH ngành Quản trị kinh doanh du lịch Khóa 10, Khóa 11 đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp:

STT Mã SV Họ và tên LớpKhóa
11141290038Lại Thị Ngọc Anh ĐH QTKD DL 1 K11
21141290065Nguyễn Thị Hương Thảo ĐH QTKD DL 1 K11
31141290014Bùi Thị Ngọc Trang ĐH QTKD DL 1 K11
41141290064Vũ Thanh Hương ĐH QTKD DL 1 K11
51141290175Ngô Thị Ninh ĐH QTKD DL 3 K11
61141290049Trần Thị Tuyết ĐH QTKD DL 1 K11
71141290147Phạm Thu Thủy ĐH QTKD DL 2 K11
81141290180Trịnh Thị Hồng Hải ĐH QTKD DL 3 K11
91141290006Hoàng Thị Thu Hằng ĐH QTKD DL 1 K11
101141290081Nguyễn Thùy Linh ĐH QTKD DL 1 K11
111141290231Chu Thị Hạnh ĐH QTKD DL 3 K11
121141290036Nguyễn Thị Hiền ĐH QTKD DL 1 K11
131141290170Lê Thị Thu ĐH QTKD DL 3 K11
141141290042Phí Thị Mai ĐH QTKD DL 1 K11
151141290003Nguyễn Thị Tuyết ĐH QTKD DL 1 K11
161141290136Nguyễn Thị Thúy Loan ĐH QTKD DL 2 K11
171141290225Đỗ Thị ĐH QTKD DL 3 K11
181141290066Dương Thị Khánh Ly ĐH QTKD DL 1 K11
191141290063Phạm Thị Thu Hằng ĐH QTKD DL 1 K11
201141290052Trần Thị Phương ĐH QTKD DL 1 K11
211141290104Phạm Thị Thanh Phương ĐH QTKD DL 2 K11
221141290179Lê Thị Ngân ĐH QTKD DL 3 K11
231141290217Phạm Thị Hồng Vân ĐH QTKD DL 3 K11
241141290224Trần Thị Hương Mai ĐH QTKD DL 3 K11
251141290163Nguyễn Thị Thuỷ ĐH QTKD DL 3 K11
261141290073Vũ Thị Quỳnh ĐH QTKD DL 1 K11
271141290035Phạm Thị Giang ĐH QTKD DL 1 K11
281141290080Nguyễn Thùy Linh ĐH QTKD DL 1 K11
291141290174Nguyễn Thị Huyền Trang ĐH QTKD DL 3 K11
301141290004Nguyễn Thị Ánh ĐH QTKD DL 1 K11
311141290143Phạm Thu Thuỷ ĐH QTKD DL 2 K11
321141290194Bế Thị Hoàng Nhật ĐH QTKD DL 3 K11
331141290060Vũ Thị Linh ĐH QTKD DL 1 K11
341141290074Mai Thị Lan ĐH QTKD DL 1 K11
351141290200Trịnh Thị Hải ĐH QTKD DL 3 K11
361141290205Nguyễn Thị Hoài Thu ĐH QTKD DL 3 K11
371141290067Nguyễn Thị Thu Hằng ĐH QTKD DL 1 K11
381141290019Đinh Ngọc Huyền ĐH QTKD DL 1 K11
391141290062Tạ Thị Kim Tuyến ĐH QTKD DL 1 K11
401141290056Phạm Minh Tuân ĐH QTKD DL 1 K11
411141290219Lê Quang Linh ĐH QTKD DL 3 K11
421141290044Đỗ Thùy Linh ĐH QTKD DL 1 K11
431141290140Nguyễn Văn Sơn ĐH QTKD DL 2 K11
441141290058Nguyễn Thị Phương ĐH QTKD DL 1 K11
451141290240Nguyễn Thị Lan ĐH QTKD DL 3 K11
461041290306Lê Thanh QuảngĐH QTKD DL 4 K10
471041290231Nguyễn Lưu QuangĐH QTKD DL 3K10

2. Danh sách sinh viên ĐH Việt Nam học Khóa 11 đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp:

STT Mã SV Họ và tên LớpKhóa
11141390129Vũ Thị Duyên ĐH VNH 2 K11
21141390072Hoàng Thị Lan Anh ĐH VNH 2 K11
31141390103Hoàng Minh Hợi ĐH VNH 2 K11
41141390101Trần Thị Vân Anh ĐH VNH 2 K11
51141390139Trần Công Minh ĐH VNH 2 K11
61141390140Phạm Thị Điền ĐH VNH 2 K11
71141390107Nguyễn Thị Ngọc ĐH VNH 2 K11
81141390136Bùi Thị Hồng ĐH VNH 2 K11
91141390102Lê Thị Lệ ĐH VNH 2 K11
101141390052Nguyễn Thị Trà Giang ĐH VNH 1 K11
111141390081Nguyễn Thùy Linh ĐH VNH 2 K11
121141390147Đồng Thị Mỹ Huyền ĐH VNH 2 K11
131141390114Nguyễn Tiến Nam ĐH VNH 2 K11
141141390080Nguyễn Thị Ánh ĐH VNH 2 K11
151141390154Vũ Thị Hương Giang ĐH VNH 1 K11
161141390042Nguyễn Thị Nhài ĐH VNH 1 K11
171141390041Nguyễn Bích Thủy ĐH VNH 1 K11
181141390014Nguyễn Minh Nhật ĐH VNH 1 K11
191041390058Trần Thị Hường ĐH VNH (HDDL) 1 K10
201041390122Lê Minh Châu ĐH VNH (HDDL) 2 K10
211041390117Trịnh Thị Như Quỳnh ĐH VNH (HDDL) 2 K10

Đề nghị các sinh viên đủ điều kiện làm luận văn trên cơ sở tham khảo danh mục luận văn, quyết định lựa chọn đề tài luận văn và thực hiện luận văn đúng quy định./.

  • Thứ Năm, 18:35 06/02/2020

Tags: