Sinh viên ĐH Khoa 10 kết thúc đợt thực tập tại Khách sạn Silkpath Hà Nội

Ngày 01/03/2019, 19 sinh viên Đại học Khóa 10 chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch đã kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp tại khách sạn Silkpath Hà Nội. Hầu hết các em đều được khách sạn đánh giá cao về Thái độ và nghiệp vụ chuyên môn. Sau đợt thực tập, Khách sạn đã trao chứng nhận thực tập cho 19 sinh viên trên.

Xem thêm