Ngày hội việc làm Flamingo Đại Lải Resort

Ngày hội việc làm Flamingo Đại Lải Resort diễn ra từ 08h00-12h00 ngày 04/04/2021 tại Flamingo Đại Lải Resort (Thôn Đại Quang, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Xem thêm

Công ty Sài Gòn Tourist tuyển dụng

Công ty Sài Gòn Tourist tuyển dụng nhân sự

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng FLC Holiday

Tập đoàn FLC tổ chức ngày hội tuyển dụng nhân sự cho FLC Holiday - Đây là cơ hội để SV tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn FLC, các em SV quan tâm đến cơ hội việc làm hiện tại và dự kiến tham gia Thực tập tại FLC Sầm Sơn sắp tới có thể tham sự kiện này.

Xem thêm