Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp ĐH Khóa 11 (cập nhật)

Tổng thời gian thực hiện luận văn: 07 tuần, từ ngày 23/3/2020 đến ngày 22/05/2020.

Xem thêm

Kế hoạch dạy học từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/4/2020

Kế hoạch dạy học từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/4/2020 (chi tiết file đính kèm)

Xem thêm

Kế hoạch học kỳ 2

Kế hoạch đăng ký học tập của sinh viên ĐHK12, ĐHK13

Xem thêm

Kế hoạch đưa sinh viên ĐHK13 về học tập tại cơ sở 1 Hà Nội

Kế hoạch về Hà Nội của SV ĐH Khóa 13 về học tập tại cơ sở 1

Xem thêm