Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học ngành Du lịch năm học 2019-2020

Sáng ngày 26/06/2020, tại Phòng Hội thảo (Tầng 2 - 7), Hội đồng nghiệm thu cấp trường đã tổ chức chấm các đề tài sinh viên NCKH ngành Du lịch năm học 2019-2020.

Xem thêm

Lễ ký biên bản ghi nhớ Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch

Sáng ngày 14/11/2019, tại trụ sở Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch đã diễn ra buổi lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Xem thêm