Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học ngành Du lịch năm học 2019-2020

Sáng ngày 26/06/2020, tại Phòng Hội thảo (Tầng 2 - 7), Hội đồng nghiệm thu cấp trường đã tổ chức chấm các đề tài sinh viên NCKH ngành Du lịch năm học 2019-2020.

Xem thêm

Lễ ký biên bản ghi nhớ Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch

Sáng ngày 14/11/2019, tại trụ sở Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch đã diễn ra buổi lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019 của Khoa Du lịch

Ngày 02/8/2019, Hội đồng khoa học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN) đã tổ chức nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Khoa Du lịch. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu Trưởng nhà trường làm chủ tịch hội đồng nghiệm thu.

Xem thêm

Mẫu trình bày Khóa luận tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp năm 2019

Xem thêm

Giáo trình đã xuất bản của Khoa Du lịch

Một số hình ảnh các giáo trình đã xuất bản của Khoa Du lịch:

Xem thêm