Hoạt động nghiên cứu khoa học

Khoa đã xây dựng được nhiều chương trình đào tạo, viết giáo trình, chương trình môn học, đề thi trắc nghiệm, ngân hàng đề thi. Ngoài ra Giáo viên trong Khoa còn viết nhiều bài báo trong các hội thảo khoa học quốc gia, tham gia hội đồng chấm luận văn, luận án tốt nghiệp của các học viên cao học, nghiên cứu sinh ở các trường Đại học trong cả nước.

Trong thời gian tới Khoa sẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu Khoa học cấp Trường và cấp ngành. Trong đó, có 01 đề tài cấp trường và 01 đề tài cấp ngành.

  • Chủ Nhật, 15:58 27/05/2012

Tags:

Tin tiêu điểm

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

Thứ Tư, 14:25 15/01/2020

Kế hoạch học kỳ 2

Thứ Hai, 08:26 25/11/2019

Lễ ký biên bản ghi nhớ Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch

Thứ Năm, 15:13 14/11/2019

LỄ TRAO BẰNG CỬ NHÂN CHO SINH VIÊN ĐH KHÓA 10 CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH VÀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH, KHOA DU LỊCH – TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Thứ Ba, 13:05 06/08/2019

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA DU LỊCH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Thứ Sáu, 16:51 02/08/2019

Các bài đã đăng

Lễ ký biên bản ghi nhớ Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch

Thứ Năm, 15:13 14/11/2019

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA DU LỊCH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Thứ Sáu, 16:51 02/08/2019

Mẫu trình bày Khóa luận tốt nghiệp

Thứ Năm, 17:28 04/04/2019
Giáo trình đã xuất bản của Khoa Du lịch

Giáo trình đã xuất bản của Khoa Du lịch

Thứ Sáu, 15:50 11/05/2018
Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO ngành Hướng dẫn du lịch và Quản trị kinh doanh du lịch

Hội thảo lấy ý kiến về chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO ngành Hướng dẫn du lịch và Quản trị kinh doanh du lịch

Thứ Bảy, 00:00 12/08/2017

Báo cáo tiến độ Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Thứ Ba, 14:27 05/02/2008

Video giới thiệu