Hoạt động nghiên cứu khoa học

Khoa đã xây dựng được nhiều chương trình đào tạo, viết giáo trình, chương trình môn học, đề thi trắc nghiệm, ngân hàng đề thi. Ngoài ra Giáo viên trong Khoa còn viết nhiều bài báo trong các hội thảo khoa học quốc gia, tham gia hội đồng chấm luận văn, luận án tốt nghiệp của các học viên cao học, nghiên cứu sinh ở các trường Đại học trong cả nước.

Trong thời gian tới Khoa sẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu Khoa học cấp Trường và cấp ngành. Trong đó, có 01 đề tài cấp trường và 01 đề tài cấp ngành.

  • Chủ Nhật, 15:58 27/05/2012

Tags: