Lễ ký biên bản ghi nhớ Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch

Sáng ngày 14/11/2019, tại trụ sở Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch đã diễn ra buổi lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Trong buổi lễ ký biên bản ghi nhớ có sự tham gia của đại diện Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch với các trường đại học đào tạo du lịch trên địa bàn Hà Nội. Về phía Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch có TS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng, TS. Đỗ Thị Thanh Hoa - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch. Phía các trường đại học tham dự, có TS. Phạm Văn Đại - Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và các đồng chí Trưởng các khoa có đào tạo về du lịch của các Trường: Đại học Văn hoá, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Thương Mại. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp và mở ra nhiều dự án hợp tác đào tạo du lịch trong tương lai!

Lễ ký biên bản ghi nhớ Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch

Lễ ký biên bản ghi nhớ Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịchLễ ký biên bản ghi nhớ Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển du lịch và Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch

  • Thứ Năm, 15:13 14/11/2019

Tags: