Cán bộ & Giảng viên

Đội ngũ cán bộ giảng viên

Đội ngũ cán bộ giảng viên

Với quan điểm phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, chất lượng, tâm huyết với nghề, Khoa Du lịch luôn tạo điều kiện về môi trường làm việc để giảng viên phát huy thế mạnh, cũng như nỗ lực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, năng lực của đội ngũ giảng viên trong Khoa đã đảo bảo được chất lượng chương trình đào tạo theo hướng kiểm định. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu của Khoa có trình độ tiến sĩ lên đến 45%, trong đó đa số là giảng viên trẻ, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, Khoa Du lịch còn tiến hành hợp tác, mời các giảng viên thỉnh giảng có trình độ, nghiệp vụ, giàu kiến thức thực tiễn về trực tiếp giảng dạy cho sinh viên.