Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Khoa được trang bị 3 phòng làm việc, bao gồm: 2 phòng Thực hành Hướng dẫn và điều hành Tour, 1 phòng máy tính Thực hành phần mềm quản lý khách sạn, nhà hàng và điều hành tour, 1 phòng Thực hành Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn, 1 phòng Thực hành Nghiệp vụ Buồng,1phòng Thực hành Bar, 1 phòng Thực hành Nghiệp vụ Nhà hàng với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

Một số hình ảnh trong phòng thực hành Bar và Nhà hàng:

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Một số hình ảnh trong phòng thực hành lễ tân - khách sạn:

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất