Kế hoạch dạy học từ ngày 01/02/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/01/2021; Công điện số 02/CĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021,

Nhà trường thông báo kế hoạch dạy học từ ngày 01/02/2021, chi tiết trong file đính kèm.

1. Với các học phần lý thuyết:

- GV dạy học trực tuyến tại mục "Dạy học trực tuyến" trên hệ thống ĐH điện tử.

- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/2/2021 đến ngày 07/2/2021 và từ ngày 22/2/2021 đến ngày 28/2/2021.

- GV cập nhật học liệu, lịch học trực tuyến, link, ID, password trên ĐH điện tử trước 17h00 ngày 31/01/2021.

2. Với các học phần thực hành:

- GV điều chỉnh lịch thực hành để thực hiện dạy học từ ngày 01/03/2021.

3. Với học phần BTL, thực tập:

Sv báo cáo kết quả, tiến độ học tập với GV qua email, điện thoại,...

Trân trọng thông báo./.

  • Thứ Sáu, 17:32 29/01/2021

Tags: