Kế hoạch đào tạo từ ngày 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022; Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo từ ngày 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021

Kế hoạch đào tạo từ ngày 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021

Kế hoạch đào tạo từ ngày 22/11/2021 đến ngày 05/12/2021

  • Thứ Năm, 13:52 18/11/2021

Tags: