Kế hoạch học bù thực hành và Giáo dục Quốc phòng trực tiếp tuần từ ngày 4/1/2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và 2021-2022. Nhà trường thông báo kế hoạch học bù thực hành (Học kỳ 2 năm học 2020-2021, Học kỳ 1 năm học 2021-2022) trực tiếp cho Sinh viên đại học khóa 13, Cao đẳng khóa khoá 21; học bù Giáo dục Quốc phòng trực tiếp cho Sinh viên đại học K16 từ ngày 4/1/2022:

Kế hoạch học bù thực hành và Giáo dục Quốc phòng trực tiếp tuần từ ngày 4/1/2022Kế hoạch học bù thực hành và Giáo dục Quốc phòng trực tiếp tuần từ ngày 4/1/2022Kế hoạch học bù thực hành và Giáo dục Quốc phòng trực tiếp tuần từ ngày 4/1/2022Kế hoạch học bù thực hành và Giáo dục Quốc phòng trực tiếp tuần từ ngày 4/1/2022

  • Thứ Sáu, 08:24 31/12/2021

Tags: