Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của Đại học Khóa 12

Căn cứ vào Chương trình đào tạo đại học ngành Việt Nam học và chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch; Căn cứ vào Tiến độ đào tạo năm học 2020 - 2021; Khoa Du lịch lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho các lớp đại học ngành Việt Nam học và chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch Khóa 12, cụ thể như sau:

1. Liên hệ thực tập tốt nghiệp

Thời gian liên hệ: 16/11/2020 - 13/12/2020

Sinh viên chủ động liên hệ nơi thực tập; Lập danh sách sinh viên thực tập; Viết đơn xin thực tập theo mẫu.

Lớp trưởng các lớp nộp danh sách sinh viên thực tập và đơn xin thực tập cho giáo viên chủ nhiệm lớp, thời gian: 14/12/2020 - 21/12/2020.

Lớp trưởng các lớp nhận giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp từ giáo viên chủ nhiệm, thời gian: 28/12/2020 - 06/01/2021.

2. Họp phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp

Thời gian: Thứ năm, ngày 06/01/2021

- 09h00÷10h00: ĐH VNH 1, 2 - K12

- 10h00÷11h00: ĐH QTKD DL 1, 2, 3 - K12

Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà A3.

Khoa Du lịch tiến hành phổ biến các quy định về thực tập tốt nghiệp, nội dung thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn.

3. Thời gian thực tập tốt nghiệp

- Ngành Việt Nam học và chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch: 8 tuần (11/01/2021 ÷ 20/03/2021).

Sinh viên thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp./.

Tải thông báo về tại đây.

  • Thứ Ba, 07:35 17/11/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học ngành Việt Nam học và chuyên ngành QTKD Du lịch Khóa 11

Lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học ngành Việt Nam học và chuyên ngành QTKD Du lịch Khóa 11

Thứ Hai, 16:40 16/11/2020
Tưng bừng và ấn tượng Chào tân sinh viên Khóa 15 Khoa Du lịch

Tưng bừng và ấn tượng Chào tân sinh viên Khóa 15 Khoa Du lịch

Thứ Hai, 17:33 26/10/2020
Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp hệ Đại học học kỳ 1 năm học 2020-2021

Tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp hệ Đại học học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thứ Hai, 15:57 26/10/2020
Phân công giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp hệ Đại học học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phân công giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp hệ Đại học học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thứ Năm, 13:38 22/10/2020
Hoạt động nữ công chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020

Hoạt động nữ công chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020

Thứ Ba, 10:48 20/10/2020

Các bài đã đăng

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho SV ĐH tốt nghiệp đợt tháng 07/2020

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho SV ĐH tốt nghiệp đợt tháng 07/2020

Thứ Năm, 11:01 19/11/2020
Phân công giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp hệ Đại học học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phân công giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp hệ Đại học học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thứ Năm, 13:38 22/10/2020
Tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp hệ ĐH học kỳ 1 năm học 2020-2021

Tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp hệ ĐH học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thứ Sáu, 08:17 16/10/2020
Thư mời các thế hệ giảng viên Khoa Du lịch về dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Khoa

Thư mời các thế hệ giảng viên Khoa Du lịch về dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Khoa

Thứ Ba, 13:01 06/10/2020
Điểm trúng tuyển Đại học chính quy Khóa 15 của Trường Đại học Công nghiệp năm 2020

Điểm trúng tuyển Đại học chính quy Khóa 15 của Trường Đại học Công nghiệp năm 2020

Thứ Hai, 13:11 05/10/2020
Thư mời các thế hệ sinh viên Khoa Du lịch về dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Khoa

Thư mời các thế hệ sinh viên Khoa Du lịch về dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Khoa

Thứ Sáu, 15:28 02/10/2020

Video giới thiệu