Tổ chức học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 cho Sinh viên ĐH Khóa 15

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021; Nhà trường thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ năm học 2020 - 2021 cho Sinh viên Đại học khóa 15 và các khóa khác đăng ký học tập cùng Đại học khóa 15, chi tiết trong file đính kèm.

Tổ chức học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 cho Sinh viên ĐH Khóa 15

Tổ chức học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 cho Sinh viên ĐH Khóa 15

Tổ chức học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 cho Sinh viên ĐH Khóa 15

  • Thứ Tư, 14:36 09/06/2021

Tags: