Tuyển sinh sau đại học năm 2021

Đào tạo trình độ tiến sĩ gồm các ngành:

1. Kỹ thuật Cơ Khí;

2. Kỹ thuật Hóa học;

3. Kế toán.

Đào tạo trình độ thạc sĩ gồm các ngành:

1. Kỹ thuật Cơ khí;

2. Kỹ thuật Cơ khí Động lực;

3. Kỹ thuật Cơ Điện tử;

4. Kỹ thuật Điện tử;

5. Kỹ thuật Điện;

6. Kỹ thuật Hóa học;

7. Hệ thống thông tin;

8. Kế toán;

9. Quản trị kinh doanh;

10. Ngôn ngữ Anh;

11. Công nghệ Dệt, May.

Thời gian thi: Đợt 1, ngày 3-4 tháng 7 năm 2021 và Đợt 2, ngày 6-7 tháng 11 năm 2021.

Nội dung chi tiết của thông báo tuyển sinh tại trang Web: https://cps.haui.edu.vn/vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2021/62409 và

https://cps.haui.edu.vn/vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021/62408

Trung tâm Đào tạo Sau đại học thông báo để mọi người biết và mong muốn mọi người giới thiệu thông tin tới các đối tượng có nhu cầu về thi tại Trường.

Trân trọng thông báo./.

  • Thứ Tư, 10:39 20/01/2021

Tags: