Kế hoạch dạy học từ ngày 06/4/2020 đến ngày 19/4/2020

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 - CẬP NHẬT TUẦN TỪ 13/4 ĐẾN 19/4/2020)

(Kèm theo thông báo số 59/TB-ĐHCN ngày 3/4/2020)

STTHệ - KhóaMã lớp học phầnTên học phầnTiết họcThứNgày họcGiáo viên/ Giảng viênKế hoạch dạy học từ 06/04/2020 đến 19/04/2020
3499ĐH-K11201921403150001Marketing du lịch10,11,12415/4/2020Trần Thị Lan HươngHọc trực tuyến
3500ĐH-K11201921403150001Marketing du lịch7,8,9,10617/4/2020Trần Thị Lan HươngHọc trực tuyến
3501ĐH-K11201921403150002Marketing du lịch4,5,6415/4/2020Trần Thị Lan HươngHọc trực tuyến
3502ĐH-K11201921403150002Marketing du lịch1,2,3,4617/4/2020Trần Thị Lan HươngHọc trực tuyến
3503ĐH-K12201921403114010Kỹ năng giao tiếp2,3415/4/2020Trần Thị Lan HươngHọc trực tuyến
3504ĐH-K12201921403114017Kỹ năng giao tiếp7,8415/4/2020Trần Thị Lan HươngHọc trực tuyến
3505ĐH-K1420192TO6002003Kỹ năng giao tiếp7,8,9718/4/2020Trần Thị Lan HươngHọc trực tuyến
3506ĐH-K14201921403165001Nghiệp vụ lễ tân2,3.4,5314/4/2020Trần Thị Lan HươngHọc trực tuyến
3507ĐH-K14201921403165002Nghiệp vụ lễ tân8,9,10,11314/4/2020Trần Thị Lan HươngHọc trực tuyến
3508ĐH-K13201921403114014Kỹ năng giao tiếp5,6617/4/2020Nguyễn Giang NamHọc trực tuyến
3509ĐH-K1420192TO6027004Kinh tế du lịch2,3,4,5213-04-2020Hạ Thanh TùngHọc trực tuyến
3510ĐH-K1420192TO6027003Kinh tế du lịch8,9,10,11213-04-2020Hạ Thanh TùngHọc trực tuyến
3511ĐH-K1420192TO6027001Kinh tế du lịch4,5,6314-04-2020Hạ Thanh TùngHọc trực tuyến
3512ĐH-K1420192TO6027002Kinh tế du lịch10,11,12314-04-2020Hạ Thanh TùngHọc trực tuyến
3513ĐH-K1420192TO6022002Giao tiếp trong du lịch2,3,4,5,6516/4/2020Hạ Thanh TùngHọc trực tuyến
3514ĐH-K1420192TO6022001Giao tiếp trong du lịch8,9,10,11,12516/4/2020Hạ Thanh TùngHọc trực tuyến
3515ĐH-K11201921603154002Thanh toán quốc tế trong du lịch1,2,3,4,5314/04/2020Phạm Thị Trúc QuỳnhHọc trực tuyến
3516ĐH-K11201921603154003Thanh toán quốc tế trong du lịch1,2,3,4,5516/04/2020Phạm Thị Trúc QuỳnhHọc trực tuyến
3517ĐH-K1420192TO6002001Kỹ năng giao tiếp10,11,12718/4/2020Phí Công MạnhHọc trực tuyến
3518ĐH-K1420192TO6002002Kỹ năng giao tiếp4,5,6718/4/2020Phí Công MạnhHọc trực tuyến
3519ĐH-K14201921403114006Kỹ năng giao tiếp8,9,10,11,12415/4/2020Phí Công MạnhHọc trực tuyến
3520ĐH-K14201921403114007Kỹ năng giao tiếp2,3,4,5,6415/4/2020Phí Công MạnhHọc trực tuyến
3521ĐH-K14201921403114008Kỹ năng giao tiếp8,9,10,11,12516/4/2020Phí Công MạnhHọc trực tuyến
3522ĐH-K14201921403114009Kỹ năng giao tiếp2,3,4,5,6516/4/2020Phí Công MạnhHọc trực tuyến
3523ĐH-K13201921403114021Kỹ năng giao tiếp2,3516/4/2020Đặng Thị Hoàng LiênHọc trực tuyến
3524ĐH-K13201921403114022Kỹ năng giao tiếp1,2415/4/2020Đặng Thị Hoàng LiênHọc trực tuyến
3525ĐH-K12201921403114012Kỹ năng giao tiếp5,6314/4/2020Đặng Thị Hoàng LiênHọc trực tuyến
3526ĐH-K12201921403114013Kỹ năng giao tiếp11,12314/4/2020Đặng Thị Hoàng LiênHọc trực tuyến
3527ĐH-K1420192TO6024003Kiểm soát đồ uống và thực phẩm2,3,4,5617/4/2020Nguyễn Văn LợiHọc trực tuyến
3528ĐH-K1420192TO6024002Kiểm soát đồ uống và thực phẩm2,3,4,5718/04/2020Nguyễn Văn LợiHọc trực tuyến
3529ĐH-K1420192TO6024001Kiểm soát đồ uống và thực phẩm8,9,10,11718/04/2020Nguyễn Văn LợiHọc trực tuyến
3530ĐH-K11201921403112002Kiểm soát đồ uống và thực phẩm1,2,3,4,5516/4/2020Nguyễn Văn LợiHọc trực tuyến
3531ĐH-K11201921403112001Kiểm soát đồ uống và thực phẩm7,8,9,10,11516/4/2020Nguyễn Văn LợiHọc trực tuyến
3532ĐH-K12201921403133001Tâm lý học người tiêu dùng7,8,9711/4/2020Dương Đình BắcHọc trực tuyến
3533ĐH-K1420192TO6002004Kỹ năng giao tiếp4,5,6213/4/2020Bùi Phú MỹHọc trực tuyến
3534ĐH-K1420192TO6002005Kỹ năng giao tiếp10,11,12213/4/2020Bùi Phú MỹHọc trực tuyến
3535ĐH-K1320192TO6050001Quản trị bộ phận buồng1,2,3314/4/2020Bùi Phú MỹHọc trực tuyến
3536ĐH-K1320192TO6050002Quản trị bộ phận buồng7,8,9314/4/2020Bùi Phú MỹHọc trực tuyến
3537ĐH-K1420192TO6037002Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam2,3,4,5,6415/4/2020Bùi Phú MỹHọc trực tuyến
3538ĐH-K1420192TO6037001Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam8,9,10,11,12415/4/2020Bùi Phú MỹHọc trực tuyến
3539ĐH-K1420192TO6037003Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam2,3,4,5,6516/4/2020Bùi Phú MỹHọc trực tuyến
3540ĐH-K1420192TO6022003Giao tiếp trong du lịch8,9,10,11,12516/4/2020Bùi Phú MỹHọc trực tuyến
3541ĐH-K11201921403113002Kinh doanh dịch vụ bổ sung1,2,3,4,5,6718/4/2020Bùi Phú MỹHọc trực tuyến
3542ĐH-K11201921403113001Kinh doanh dịch vụ bổ sung7,8,9,10,11,12718/4/2020Bùi Phú MỹHọc trực tuyến
3543ĐH-K10201921403103003Cơ sở văn hóa Việt Nam1,2,3718/04/2020Đào Thanh TháiHọc trực tuyến
3544ĐH-K10201921403118004Lịch sử văn minh thế giới7,8,9,10,11,12213/04/2020Đào Thanh TháiHọc trực tuyến
3545ĐH-K11201921403107001Địa lý du lịch1,2,3,4,5617/4/2020Nguyễn Thị Phương NgaHọc trực tuyến
3546ĐH-K11201921403107001Địa lý du lịch1,2,3,4,5Chủ nhật19/4/2020Nguyễn Thị Phương NgaHọc trực tuyến
3547ĐH-K11201921403103001Cơ sở văn hóa Việt Nam1,2,3,4213/04/2020Đào Thanh TháiHọc trực tuyến
3548ĐH-K11201921403103001Cơ sở văn hóa Việt Nam1,2,3415/04/2020Đào Thanh TháiHọc trực tuyến
3549ĐH-K11201921403119001Lịch sử Việt Nam1,2,3,4517/4/2020Đào Thanh TháiHọc trực tuyến
3550ĐH-K11201921403119001Du lịch sinh thái1,2,3,4,5314/4/2020Nguyễn Thị Ngọc AnhHọc trực tuyến
3551ĐH-K11201921403106002Du lịch sinh thái7,8,9,10,11314/4/2020Nguyễn Thị Ngọc AnhHọc trực tuyến
3552ĐH-K11201921403106004Du lịch sinh thái11,12,13,14,15,16718/04/2020Nguyễn Thị Ngọc AnhHọc trực tuyến
3553ĐH-K11201921403103004Cơ sở văn hóa Việt Nam1,2,3,4,5,6Chủ nhật19/4/2020Đào Thanh TháiHọc trực tuyến
3554ĐH-K11201921403107003Địa lý du lịch1,2,3,4,5,6314/4/2020Nguyễn Thị Phương NgaHọc trực tuyến
3555ĐH-K12201921403137001Tổng quan di sản văn hóa thế giới4,5,6213/4/2020Đặng Thị Hoàng LiênHọc trực tuyến
3556ĐH-K12201921403127001Nhập môn KVH- VNH1,2,3213/4/2020Nguyễn Thị Phương NgaHọc trực tuyến
3557ĐH-K12201921403119002Lịch sử Việt Nam7,8,9,10517/4/2020Đào Thanh TháiHọc trực tuyến
3558ĐH-K1420192TO6019003Địa lý du lịch2,3,4,5415/4/2020Nguyễn Thị Phương NgaHọc trực tuyến
3559ĐH-K1420192TO6019004Địa lý du lịch7,8,9,10415/4/2020Nguyễn Thị Phương NgaHọc trực tuyến
3560ĐH-K1420192TO6019005Địa lý du lịch2,3,4,5718/4/2020Nguyễn Thị Phương NgaHọc trực tuyến
3561ĐH-K1420192TO6019006Địa lý du lịch7,8,9,10718/4/2020Nguyễn Thị Phương NgaHọc trực tuyến
3562ĐH-K1420192TO6041001Hướng dẫn du lịch2,3,4,5,6516/4/2020Nguyễn Thị Phương NgaHọc trực tuyến
3563ĐH-K1420192TO6041002Hướng dẫn du lịch7,8,9,10,11516/4/2020Nguyễn Thị Phương NgaHọc trực tuyến
3564ĐH-K1420192TO6019001Địa lý KTXH Việt Nam2,3,4,5617/4/2020Nguyễn Thị Ngọc AnhHọc trực tuyến
3565ĐH-K1420192TO6019002Địa lý KTXH Việt Nam8,9,10,11617/4/2020Nguyễn Thị Ngọc AnhHọc trực tuyến
3566ĐH-K1420192TO6019001Địa lý du lịch2,3,4,5719/4/2020Nguyễn Thị Ngọc AnhHọc trực tuyến
3567ĐH-K1420192TO6019002Địa lý du lịch8, 9, 10, 11Chủ nhật19/4/2020Nguyễn Thị Ngọc AnhHọc trực tuyến
3568ĐH-K12201921403118001Lịch sử văn minh thế giới4,5,6415/04/2020Nguyễn Phương ViệtHọc trực tuyến
3569ĐH-K1420192TO6023001Giới thiệu âm nhạc Việt Nam2,3,4,5314/4/2020Lê Quang PhápHọc trực tuyến
3570ĐH-K1420192TO6023002Giới thiệu âm nhạc Việt Nam8,9,10,11314/4/2020Lê Quang PhápHọc trực tuyến
3571ĐH-K1320192TO6040001Nghiệp vụ buồngNghỉ học
3572ĐH-K1320192TO6040002Nghiệp vụ buồngNghỉ học
3573ĐH-K1320192TO6040003Nghiệp vụ buồngNghỉ học
3574ĐH-K1320192TO6040004Nghiệp vụ buồngNghỉ học
3575ĐH-K1320192TO6069001Thực hành hướng dẫn tại điểmNghỉ học
3576ĐH-K1320192TO6069002Thực hành hướng dẫn tại điểmNghỉ học
3577ĐH-K1320192TO6069003Thực hành hướng dẫn tại điểmNghỉ học
3578ĐH-K1320192TO6069004Thực hành hướng dẫn tại điểmNghỉ học
3579ĐH-K1320192TO6059001Tổ chức sự kiệnNghỉ học
3580ĐH-K1320192TO6059002Tổ chức sự kiệnNghỉ học
3581ĐH-K1320192TO6059003Tổ chức sự kiệnNghỉ học
3582ĐH-K1320192TO6059004Tổ chức sự kiệnNghỉ học
3583ĐH-K1320192TO6059005Tổ chức sự kiệnNghỉ học
3584ĐH-K1320192TO6059006Tổ chức sự kiệnNghỉ học
3585ĐH-K13201921403136003Tổ chức sự kiệnNghỉ học
3586ĐH-K1320192TO6059006Tổ chức sự kiệnNghỉ học
3587ĐH-K13201921403136003Tổ chức sự kiệnNghỉ học
  • Thứ Tư, 21:35 01/04/2020

Tags: